2
 • Automatic
 • 125,000 km
 • 2008
 • 2字牌簿,牌費到10月,直板,免匙啟動,記憶皮座椅,後波鏡頭,天窗,泊車感應,全原裝,新車已到,急讓
  $ 86,000
  17
 • Automatic
 • 68,224 km
 • 2014
 • 2014 Lexus IS 350 F Sport with Navigation,leather, Sunroof
  $ 25,000
  6
 • Automatic
 • 48,000 km
 • 2011
 • 1 owner 48000 km
  $ 165,000
  6
 • Automatic
 • 50,000 km
 • 2010
 • 50000 km 1owner
  $ 165,000
  Recently viewed