1
 • Automatic
 • 13 km
 • 1998
 • 一首車主,將會換新車,汽車牌費至十一月。 汽車性能良好,安全可靠,空調舒適。· 內籠寬敞,外型大方。
  $ 5,000
 • Automatic
 • 70,200 km
 • 2001
 • good condition
  $ 8,000
  4
  $ 9,000
  2
 • Automatic
 • 110,000 km
 • 2000
 • 0字牌簿、靚車牌、牌費至5月22日、全原真皮坐位、全車原裝、內外新淨、免維修、私人保養、私讓
  $ 9,800
  4
 • Automatic
 • 160,000 km
 • 2005
 • 2004年底車款,全車新淨,內籠干淨, 3字牌簿,2016年6月到期。
  $ 13,000
  4
 • Automatic
 • 92,000 km
 • 2010
 • $ 16,000
  Recently viewed